Fasciale Manipulatie

Fasciale Manipulatie is een behandelmethode ontwikkeld door de Italiaanse fysiotherapeut Luigi Stecco.

De methode richt zich ook op de fascia, in het bijzonder de diepe fascia, met inbegrip van het epimysium en de retinacula en gaat ervan uit dat het myofasciale systeem een drie dimensionaal continu systeem is. Dr. Carla Stecco (Chirurg en Professor Anatomie) en Dr. Antonio Stecco (revalidatie arts) hebben uitgebreid onderzoek naar de fascia-anatomie uitgevoerd. Deze onderzoeken hebben de reeds bestaande biomechanische modellen door nieuwe histologische en anatomische gegevens verbeterd en zeer werkbaar gemaakt.

Deze methode geeft een meer volledig biomechanisch model dat helpt bij het ​​ontcijferen van de rol van de fascia bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Een nauwkeurige analyse van myofasciale verbindingen op basis van een goed begrip van de fascia-anatomie, kan aanwijzingen verschaffen over de juiste locatie voor therapeutisch ingrijpen.
Deze werkwijze behelst het identificeren van een specifiek gebied van de fascia in relatie tot een beperkte beweging . Zodra een beperkte of pijnlijke beweging wordt geïdentificeerd, dan zijn specifieke punten in de fascia betrokken. Door de juiste manipulatie van dit deel van de fascia, kan beweging worden hersteld en pijn worden verminderd.

Therapeuten die werken met de Fasciale Manipulatie methode werken vaak op afstand van de daadwerkelijke plaats van de pijn, die vaak wordt veroorzaakt door a-fysiologische spanning. Het interessante aan deze methode kan in een simpel voorbeeld worden uitgebeeld. Een boot heeft een mast, met aan beide zijden een touw. U trekt vervolgens hard aan één zijde van het touw. Dat wordt aan die kant korter. Er komt veel spanning op te staan. De mast buigt om. Het touw aan de andere kant wordt dunner. Ook daar staat veel spanning op.
Als we dit naar een pijnlijke rug vertalen, kunt u zich misschien voorstellen dat u niet alleen de rugzijde - waar veel spanning op staat - moet laten behandelen. Maar ook de buik en voorzijde. Misschien zat daar ook wel de oorzaak van de rugklachten.