Nieuws

12 april 2018

Blog 6. Mijn andere kijk verder toegelicht


In de vorige blog beschreef ik hoe ik als behandelaar kijk naar hoe de diverse lichaamsdelen t.o.v. elkaar zich verhouden. En hoe die eventuele uit het lood staande of gedraaide lichaamsdelen zouden kunnen leiden tot klachten. Statische benadering zou u kunnen denken. Dat klopt ook maar we staan en bewegen ons rechtop tegen de zwaartekracht in en kunnen hiermee al echt heel veel informatie verzamelen. Oké, ik ga verder.

Na deze reading doe ik bewegingstestjes. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld fysiotherapeutisch/orthopedisch onderzoek ben ik niet zo geïnteresseerd in hoeveel graden een arm beweegt of een knie kan buigen. Want wat zegt mij dat daar een getal uit komt en eventueel pijn kan produceren? Waar het mij om gaat is dat ik wil weten hoe beweegt het ene lichaamsdeel zich t.o.v. het andere. Ik ga een voorbeeld geven en hoop dat u mij kunt volgen.

Stelt u zich het volgende eens voor. Als ik rechtop sta en wil met mijn hand iets hoog boven mijn hoofd pakken uit bv. het keukenkastje dan gebeurt er het volgende. Ik zal mijn bovenarm naar voren bewegen t.o.v. mijn romp, mijn onderarm zal zich strekken t.o.v. mijn bovenarm en mijn borstkas/ribben zullen omhoog komen. Dat betekent dat mijn buik zich zal moeten kunnen openen maar ook de voorzijde van het bekken/bovenbenen en daarna zelfs nog mijn knieën en enkels strekken als het heel hoog staat in het keukenkastje. Ik ben nu helemaal lang en uitgestrekt. Er gebeurt dus heel wat in zo’n simpele “pak beweging”. Hoe vaak maken we dit soort bewegingen wel niet op een dag? Bij zo’n eenvoudige beweging kun je concluderend stellen dat het gehele lichaam erbij betrokken is. Fasciale verklevingen in deze keten (ik gebruik weer eens de term fascia) kunnen leiden tot een niet zo goede bewegingsuitslag.

Als iemand nu pijn heeft in zijn schouder bij het heffen van de arm waar kijk je dan naar als behandelaar en wat vind je belangrijk om aan te pakken? Misschien de ontstoken plek die op een MRI of echo zichtbaar is? Ik kan die ontsteking van de slijmbeurs of pees toch niet echt beïnvloeden met mijn handelen lijkt mij. De pijnlijke beweging vermijden, pijnmedicatie en vooral geduld hebben waarschijnlijk het meeste effect. Voor mij geldt dat ik probeer te kijken wat beweegt onvoldoende mee in de keten. Dit om twee redenen. Ten eerste om zo snel mogelijk een zo groot mogelijke vrijheid te creëren van de gehele beweging. Een evt. ontsteking is daarmee niet weg maar ik kan misschien wel de trigger beïnvloeden! Ten tweede om ook op lange termijn klachtenvrij te blijven. Mensen met recidiverende schouderklachten begrijpen heel goed wat ik hiermee bedoel. Uiteindelijk was misschien het verminderde bewegingen van die diverse lichaamsdelen t.o.v. elkaar wel de oorzaak.

Ik hoop dat u hiermee inziet dat ik op een hele andere manier kijk naar het lichaam en naar het bewegen. Dat vraagt ook een hele andere wijze van behandelen. Dat is wat dit werk zo leuk en uniek maakt.