Structural Integration

Structural Integration (SI) is een serie van behandelingen die als doel hebben het evenwicht in het hele lichaam te herstellen, de houding te verbeteren en de bewegingsmogelijkheid van de patiënt te optimaliseren. Deze verstoring van het evenwicht kan veroorzaakt worden door een ongeval, operaties, slechte houding, stress of een emotioneel probleem. Hetgeen kan leiden bewegingsbeperking, misvorming in de houding, pijn en stijfheid. Door in een bepaalde volgorde de diepe bindweefsellagen (Fascia) los te rekken, daarmee de natuurlijke elasticiteit bevorderend, wordt het gehele lichaam uitgebalanceerd. Met als mogelijk resultaat een betere rechtopstaande houding, meer vitaliteit in het lichaam, minder pijn en meer bewegingsvrijheid.

Tensegrity en de betekenis daarvan voor ons lichaam.

Tensegrity komt van de samensmelting van de woorden Tense + Integrity, bedacht door Buckminster Fuller een Amerikaanse uitvinder, schrijver en architect die zei dat de stabiliteit van een structuur niet gehandhaafd wordt door de compressie structuren maar door de tensional, gebalanceerde structuren er omheen.
Zo hebben wij ook altijd in de anatomie tegen het lichaam aan gekeken. Ons skelet zou een stapel botten zijn wat ons bijeenhoudt met aan ieder botstuk afzonderlijke spieren die ons voortbewegen. Maar dat is niet juist. Ieder die ooit in een klaslokaal een skelet gezien heeft kan daarbij niet ontgaan zijn dat deze altijd samen gehouden wordt door ijzerdraad. Hierbij dus voorstellende dat er ander weefsel nodig is, fascia genaamd, om deze “drijvende” botten bijeen te houden. Wij zijn wat wij noemen een (myo)fasciale continuïteit. De fascia zorgt voor een naar binnentrekkende spanning (tension) die daarmee zorgt voor dat de botten bijeengehouden worden, onze vorm behouden blijft en ons krachten kan laten opvangen.

Zet spanning op een tensegrity structuur en de vervorming wordt verspreid over deze structuur. Continue compressie op structuren zoals  bv. op een gebouw laten deze eigenschap niet zien, maar onze lichamen doen dat wel. Waar zal een compressie structuur te breken? Daar waarbij de spanning het grootst is. Waar zal een tensegrity structuur breken onder druk? Dat blijft een vraag omdat iedere vorm van compressie een vervolg geeft van krachten naar elders in ons lichaam en op deze manier terecht zal komen bij die plek in het lichaam die op dat moment het zwakste is. Research over de fascia heeft aangetoond dat onze fascia onder andere werkt als een distributief netwerk van krachten in ons lichaam.